Üretim Maliyet Analizi Yapmak Neden Önemlidir?

Hangi imalat projelerinin takip edileceğine ve hangilerinden kaçınılacağına karar vermenin gelişmiş planlaması, herhangi bir imalat şirketinin başarısı için çok önemlidir. Oldukça basit bir şekilde, eğer bir üretim projesi maliyetlerini karşılayacak kadar gelir sağlamıyorsa karlı olmayacaktır. Kapsamlı bir üretim maliyeti analizi, projenizin üretim başlamadan önce finansal olarak uygulanabilir olduğunu belirlemenize yardımcı olur.

Maliyet Analizi Nedir?

Wikipedia’ya göre, üretim maliyeti analizi “…bir ürün yapma sürecinde tüketilen tüm kaynakların maliyetlerinin toplamıdır. Üretim maliyeti üç kategoriye ayrılır: Doğrudan malzeme maliyeti, doğrudan işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti.”

Daha basit bir formül aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Toplam üretim maliyeti = hammaddeler + doğrudan işçilik + genel üretim maliyeti

Maliyet analizleri, en karmaşık iş projelerini bile daha basit hale getirdiği için faydalıdır. Kapsamlı bir maliyet-fayda analizi, tüm üretim projelerini en basit terimlerle ifade eder: Faydalar eksi tüm maliyetler net kâra eşittir.

Maliyet Analizi Nedir?
Maliyet Analizi Nedir?

Üretim maliyeti analizi yapmanın bir başka nedeni de, aşağıdakiler gibi olası sorunları ve faydaları anlamak ve belirlemektir:

 • Maliyet tasarrufu fırsatlarını bulma ve tahmin etme
 • Üretilen ürünün üretim maliyetlerini karşılamak için finansman sağlama
 • Genel üretim maliyetlerini içeren üretilen ürünün gerçek fiyatının tahmin edilmesi 
 • Devlet geri ödemelerini talep ederken bir programın gerçek maliyetlerini bildirme

Ürün ve Üretim Maliyetleri

Ürün maliyetleri ile üretim maliyetleri arasında bir fark olduğunu hatırlamak önemlidir. Üretim maliyetleri, iş yapan şirketin tüm giderlerinin toplamı iken, ürün maliyetleri ise yalnızca ürünün üretilmesi için yapılan harcamaları ifade eder. Bir maliyet analizi, bir üretim işini yürütmenin toplam masrafını değerlendirmek için her iki kriteri de kullanır. 

Üretim maliyetleri, bir işletmenin işletilmesinin sabit ve değişen maliyetlerini kapsayabilir, bu şunları içerebilir:

 • Bir tesisin maliyeti
 • Reklam
 • Teçhizat

Üretim maliyetleri, üretim hacmindeki değişikliklere daha duyarlıdır. Genel olarak, üretim maliyetleri aynı genel gider kategorileriyle ilişkilendirilebilir: Malzeme, işçilik ve genel gider. Bu giderlerin tamamı doğrudan maliyetlerdir: Örneğin, şirketin bilgi işlem çalışanlarının maaşı ve ekipmanları doğrudan maliyet olmayıp, fabrikadaki işçilerin maaşı ve erzağı dahildir.

İşçilik ve İmalat Genel Giderleri

Ürün maliyetlerinizi belirledikten sonra, üretim maliyet analizinizi belirlemede bir sonraki önemli aşama üretim giderlerinin belirlenmesidir. Ürününüz doğrudan işçilik gerektiriyorsa (Türkiye’de üretilen çoğu üründe olduğu gibi), analiziniz bunu ve genel üretim maliyetlerini hesaba katmalıdır.

Hem sabit hem de değişken emeğiniz için maaşları, sosyal yardımları, emeklilik fonlarını, tatil ücretini, bordro vergilerini, işçi tazminatlarını vb. toplayarak doğrudan işçilik maliyetlerini hesaplayabilirsiniz.

ABD’deki Kurumsal Finans Enstitüsüne göre, genel üretim giderleri, doğrudan üretim maliyetlerine doğrudan dahil olmayan giderleri içerir. Tipik genel üretim maliyetleri şunlardır:

 • Fabrikada ekipmanı çalıştırmak için gereken elektrik ve diğer hizmetler
 • Üretim ekipmanının amortismanı
 • Üretim süreçleri için fabrika malzemeleri
 • Ürün kalite denetçileri
 • Ekipman için bakım çalışanları ve onarım parçaları
 • Temizlik personeli
 • Üretim süreçleri için muhasebeciler
 • Fabrika yöneticileri
 • Ekipmanı üretim için kuran kişiler
 • Forklift operatörleri gibi malzeme işleyicileri
 • Tesis ve ekipman üzerindeki emlak vergileri ve sigorta

Sonuç

Gördüğünüz gibi, üretim projenizin kapsamlı bir maliyet analizini yapmak size hem zamandan hem de paradan büyük tasarruf sağlayabilir ve projenizin başarılı olmasını sağlayabilir.

Üretim Maliyet Analizi Yapmak Neden Önemlidir?