Tekla Structures System Requirements

Tekla Structures System Requirements

Tekla Structures is a building information modeling (BIM) software application used for structural engineering and detailing. The system requirements for Tekla Structures vary depending on the version you are using and the complexity of your projects.

Demir Çelik Endüstrisinde Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Üretmeye Başlaması

Demir Çelik Endüstrisinde Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Üretmeye Başlaması

Demir çelik endüstrisi, modern uygarlığın temelini oluşturan ve birçok diğer sektörü besleyen bir ana sanayi dalıdır. Bu sektördeki gelişmeler, üretim teknikleri, kullanılan hammaddeler ve ürün yelpazesini doğrudan etkilemektedir. Gelişmiş ülkeler, demir çelik endüstrisinde teknoloji üretmeye başlamaları ile birlikte bu alanda önemli bir liderlik konumuna yükselmişlerdir.